En el menú “Projecte actual” i el menú “Àrees d’intervenció” trovaràs separat per temes
els diferents aspectes del projecte Escola de l’Ésser – Chokling Tersar.

Si vols veure el projecte complet clica en aquest enllaç.