Tulku Urgyen Rinpotxé

«Vull parlar-los de la història de vida externa, interna i secreta del meu pare i mestre, Tulku Urgyen Rinpoche. Començant amb els seus primers anys i fins a la seva edat avançada de 76, descriuré el que vaig escoltar directament i vaig veure amb els meus propis ulls.

Una de les qualitats úniques de Tulku Urgyen Rinpoche era la seva calidesa; el seu cor estava ple d’amor i compassió suprems. En termes de convencions socials ordinàries, tenia un caràcter realment bo. No tenia una altra intenció més que la d’ajudar als éssers. Tenia una ment oberta; la seva ment era vasta i ho abastava tot. Aquesta és la manera en la qual qualsevol persona mundana i normal ho descriuria.

Quan Rinpoche era un nen petit, va rebre del seu pare, Chime Dorje, la instrucció de la senyalització de la naturalesa de la ment. Pel que fa a això ell deia, “Jo vaig experimentar i vaig comprendre directament la faç natural de la ment”.

Tulku Urgyen Rinpoche tenia un nivell extraordinari de respecte per les tres joies. Ell deia que el primer de tots els mestres budistes que va captar la seva atenció i el va inspirar amb gran fe i devoció va ser el buddha Shakyamuni. Es va commoure amb el dharma, amb els ensenyaments que havia donat, i tenia en gran consideració a la sangha, sent els qui mantenien viva la pràctica dels ensenyaments del Buddha.

D’entre els mestres del llinatge Kagyü, Tulku Urgyen Rinpoche va mostrar un particular afecte per Milarepa, per qui sentia una gran fe; i dels gurus del llinatge Nyingma, era Künkhyen Longchen Rabjam. Al merament escoltar els noms d’aquests dos mestres, els seus ulls s’omplien de llàgrimes de devoció no conceptual i la seva pell s’estarrufava de l’emoció».

Tsike Chokling Mingyur Dewe Dorje Rinpoche

Vídeos

Descrivint la naturalesa de la ment primordial

En aquesta ensenyança Dzogchen, Tulku Urgyen Rinpoche descriu la manera correcta de percebre experiencialment la naturalesa de la ment primordial, la «vacuïtat total» o Rigpa.

Aquest enllaç porta al preciós text en el qual Erik Pema Kungsan, deixeble pròxim i traductor de Tulku Urgyen Rinpoche, comparteix els seus records del dia en què es va gravar aquest vídeo.

Tulku Urgyen Rinpoche a Nagi Gompa - 1990

Aquest vídeo conté ensenyaments que Tulku Urgyen Rinpoche va impartir a Nagi Gompa el 1990, amb imatges sense editar i traducció a l’anglès d’Erik Pema Kunsang.

Erik Pema ens parla de Tulku Urgyen Rinpoche

Heidi Koppl va conversar amb el mundialment famós traductor Erik Pema Kunsang sobre les seves experiències amb Tulku Urgyen Rinpoché i com va recopilar les històries d’aquest gran mestre en el meravellós llibre de memòries “Resplendor Iridescent”.

Mingyur Rinpoche parla de Tulku Urgyen Rinpoche

Mingyur Rinpoche ens parla breument sobre el seu pare, Tulku Urgyen Rinpoche, que també és un dels seus mestres.

Textos

El tipus de guru que vaig tenir

El difunt mestre Dzogchen Tulku Urgyen Rinpoche recorda la profunda influència del seu mestre, Samten Gyatso, i els primers ensenyaments que va rebre d’ell sobre la naturalesa de la ment.

El veritable fonament de la pràctica

Entendre la impermanencia des del cor significa reconèixer que res dura, fins i tot ni d’un moment a un altre, sobretot la nostra vida.

De Rainbow Painting by Tulku Rinpoche Urgyen, traduït per Erik Pema Kunsang Schmidt. © 1995. Reproduït per acord amb Rangjung Yeshe Publications.

El punt vital

La primera d’aquestes tres expressions les instrueix a “Reconèixer la teva pròpia naturalesa” – la naturalesa de Buda mateixa, que és cognició vàcua difosa amb presència».

Extracte i traducció preliminar de l’anglès del llibre:
“Pintura de Arco Iris” Ediciones Dharma
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/pintar-arco-iris-detail

Barrejant foc i aigua

«L’estat auto-despert és present en el flux mental de tots els éssers sintents des del temps primordial. Aquesta presència no ha de deixar-se com a teoria, sinó que ha de ser reconeguda per l’experiència.»

Entrevista i traducció a l’anglès de Erik Pema Kunsang, 1985. Parts d’aquesta entrevista van aparèixer en la revista Vajradhatu Sun.

Atenció

HI HA DOS TIPUS D’ATENCIÓ: deliberada i sense esforç. En començar amb l’atenció deliberada, el practicant pot fer una clara distinció entre l’estar distret o no.

Extracte i traducció preliminar de l’anglès del llibre:
“Pintura de Arco Iris” Ediciones Dharma
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/pintar-arco-iris-detail

Aplicació

La pràctica budista involucra tres passos coneguts com l’enteniment intel·lectual, l’experiència i la realització.

Extracte i traducció preliminar de l’anglès del llibre:
“Pintura de Arco Iris” Ediciones Dharma
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/pintar-arco-iris-detail

Extraviar-se

EN LA MEVA TRADICIÓ, EL SAMADHI VERITABLE no és un resultat de la concentració, de fixar o d’enfocar la ment. El samadhi veritable és l’estat original, vuid i sense fonament, que és la naturalesa de la nostra presència.

Extracte i traducció preliminar de l’anglès del llibre:
“Pintura de Arco Iris” Ediciones Dharma
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/pintar-arco-iris-detail

Fluïdesa

COMPARAT AMB L’HÀBIT D’INCOMPTABLES EONS d’estar enganyat, s’han estat entrenant en el reconeixement de la naturalesa de la ment tan sols per un temps breu. És impossible aconseguir l’estabilitat en uns pocs mesos o encara en uns pocs anys, això no succeeix.

Extracte i traducció preliminar de l’anglès del llibre:
“Pintura de Arco Iris” Ediciones Dharma
https://www.edicionesdharma.com/categoria-libros/pintar-arco-iris-detail

Amics de Dharma i percepció pura

En general el Vajrayana consta d’entrenar en la percepció pura. En el Dzogchen es fa fins i tot més. Com pots considerar-te un practicant de Dzogchen si et passes el temps difamant, buscant les falles en uns altres o criticant-los? Mantingues una perspectiva de tot el que es veu, els sons i l’activitat cognitiva com a pures.

L'espai il·luminat pel sol de Tulku Urgyen Rinpotxé

Quin és el veritable propòsit de la meditació? Quina és la diferència entre una experiència il·luminada i la il·luminació? Quina relació té l’estat despert amb la nostra consciència? Quan, després d’una sessió intensa de meditació, o de manera inesperada, s’experimenta un estat mental totalment “nu”, com procedir? Quin és el veritable progrés per a un meditador i quin és el principal catalitzador per al progrés? Trobaràs les respostes a totes aquestes preguntes en els següents ensenyaments de Tulku Urgyen Rinpoche.