Aquest divendres 21 de maig és el dia de Guru Rinpoche

Guru-RInpoche-Quantum-reality-Padmasambhava

 Un dia propici i molt auspiciós per a retre homenatge i orar a Padmasambhava, el Guru Preciós  – Guru Rinpoche –

 És el 10è dia del calendari lunar quan preval l’energia masculina dels medis hàbils.

Guru Padmavajra 

 

El desè dia del mes de l’ovella, quan els malvats ministres d’Oddiyana van intentar cremar viu a Guru Padmasambhava i la seva consort, Guru Padmasambhava va transformar la pira de foc en un llac amb els seus poders màgics i va emergir amb Mandarava sobre un lotus. La gent d’Oddiyana al veure el miracle es va inspirar instantàniament amb devoció  i van aconseguir l’alliberament en poc temps.

A causa de que era com un oceà de Dharma que encarna les paraules del Buda, Guru Padmasambhava es va fer conegut com Guru Padmavajra, el Guru amb el lotus i el Vajra.

E N S E N Y A N C E S   D E   G U R U   R I N P O C H E

padmasambhava-05-21

 

El Mestre Padma va dir:

Independentment de les accions en les que participis, no facis res no-dhàrmic que no es converteixi en acumulació de mèrit i saviesa.

No desitgis res més que la budeïtat omniscient i beneficiar els éssers que senten.

No t’aferris a res. L’aferrament en si mateix és l’arrel de l’esclavitud.

No critiquis altres ensenyances i no menyspreïs a les persones. Totes les ensenyances són en última instància indivisibles, com el gust de la sal.

No critiquis cap dels vehicles superiors o inferiors. Són idèntics pel que fa a ser el camí a recórrer, a l’igual que els graons d’una escala.

No pots conèixer a una altra persona llevat que puguis percebre amb supraconeixement. Així que no critiquis als altres.

En general, tots els éssers que senten són, per la seva pròpia naturalesa, Budes espontàniament perfectes. Posseeixen l’essència de la il·luminació.

No examinis les faltes o deliris d’altres persones.

No examinis les limitacions dels altres. Examina com pots canviar les teves.

No examinis les deficiències dels altres, sinó que examina les teves pròpies.

El més gran dels mals és tenir prejudicis religiosos i criticar a altres persones sense saber el que pensen. Així que abandona el prejudici com si fos verí.

~ Padmasambhava 

padmasambhava-05-21

IMATGE AUTO-ORIGINADA DE PADMASAMBHAVA

“Això passa a la paret d’entrada al Monestir de Bardor Tulku a Kham, Tibet Oriental”

Oració de les set línies a Guru Rinpoche cantada per

XVII Karmapa, Ogyen Trinley Dorje

Beneficis i origen de l'oració de les set línies

 

Simplement recitar aquesta oració almenys tres vegades en el dia de Guru Rinpoche serà extremadament beneficiós per a la seva pràctica.

En una de les revelacions d’ensenyances del tresor de Guru Chöwang, un dels cinc reis Tertöns, es diu com ha de suplicar-se a Guru Rinpoche amb l’Oració de Set Línies:

Ora d’aquesta manera una vegada i una altra.
Crea una sensació d’anhel i nostàlgia
tan intensa que les llàgrimes brollin dels teus ulls.

Si la rauxa de la devoció t’aclapara,
exhala amb força i després deixa tot com està.
Clar i despert, concentrat i sense distraccions, mira cap a dins.

L’Oració de Set Línies: Súplica a Guru Rinpoche
Invocant el Guru amb Devoció Infrangible

Hung Orgyen yülgyi nubjang tsam
Hung a la frontera nord-oest del país d’Oddiyana,
Pema Gesar Dongpo la
al cor d’una flor de lotus,
Yamtsen Chok gi ngödrub nye
dotat dels més meravellosos èxits,
Pema jungney shesu drag
se’t coneix com el «Nascut del Lotus».

Khordu Khandro mangpö kor
Envoltat per una multitud de Dakinis,
Kyekyi jesu dagdrub kyi
mentre segueixo els teus passos,
Jingyi labchir shegsu sol
¡T’ho prego, vine i inspíre’m amb les teves  benediccions!

Guru Pema siddhi hung

D’on va venir aquesta oració? A l’Índia en el passat, alguns mestres no budistes, que menyspreaven el buddhadharma, un cop van desafiar als erudits budistes de la Universitat de Nalanda a un debat acadèmic. No obstant això, els erudits budistes no van poder derrotar a aquests mestres no budistes, de manera que, desesperats, van suplicar als vajra dakas i dakinis. Aquesta nit, la Dakini Pau Suprema (Zhiwa Chog) va aparèixer en els seus somnis i va dir: “No podreu derrotar a aquests no budistes. Si no convideu aquí al meu germà gran, Dorje Tötreng Tsal (el Poderós Garlanda de Calaveres Vajra, Guru Rinpoche), que viu al Cementiri Fosc, el buddhadharma serà destruït “.

Després els va indicar que organitzessin una elaborada ofrena de tiberis al sostre del monestir i els va ensenyar l’Oració de les Set Línies. Quan els erudits la van recitar, Guru Rinpoche va aparèixer miraculosament immediatament des del cel. Després va presidir el debat dels erudits budistes i així van poder derrotar als no budistes. Més tard, al segle VIII, quan Guru Rinpoche va arribar a Tibet, va ensenyar l’oració als seus deixebles més propers i també la va ocultar en moltes ensenyances  tresor per al benefici dels futurs deixebles.

L’Oració de Set Línies es refereix al guru extern, que està simbolitzat o representat per la manifestació de Guru Rinpoche en forma física. No obstant això, quan parlem del ‘guru’, en realitat hi ha diferents nivells de significat, com extern, intern i secret. En termes del significat intern i secret de l’oració de set línies, es manifesta la vacuïtat i la saviesa co-emergent, respectivament.

Segelli el seu festí d’ofrenes amb l’aspiració de la bodhicitta: que tots els éssers que senten es benefiïn enormement d’aquest festí d’ofrenes, que s’aclareixi el núvol d’enfosquiments i que brilli a través de la resplendor del sol de la saviesa!

Sarva Mangalam,

Phakchok Rinpoche

 

Pugui la virtut i els bons auspicis abundar!