Qui som

 

L’Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que prenent com a base la compassió i l’ajuda cap a l’altre, té com a principals objectius el desenvolupament de projectes de cooperació tant aquí com al Nepal orientats tant a la col·laboració en el manteniment i restauració de el patrimoni cultural del budisme tibetà com la millora de la situació educativa i de salut de la població en risc d’exclusió.

L’associació neix com la materialització de la feina compassiva de Xavier Puigdevall,
mestre de meditació i director de l’Escola de l’Ésser, Centre de Meditació i Teràpia.

El terme Bodhicitta és la unió indivisible de la gran compassió i la saviesa. És la llavor del despertar.

La creació de l’associació és fruit de la maduració del compromís espiritual compassiu del Mestre Xavier Puigdevall, orientat a una compassió entesa com aquella actitud que ens posa al lloc de l’altre, i actuar en benefici d’aquelles persones que necessiten recursos per viure dignament. I també actitud compassiva cap a tots aquells que col·laborem amb l’associació i donem sentit a la nostra acció.

El nostre compromís de posar en pràctica les ensenyançes que ens arriben des del Nepal és ferma i ens reafirma en
abocar-nos a l’acció compassiva plasmada i portada a terme amb diferents esdeveniments i sempre segons els objectius
i fins que l’associació té fixats que són els de:

Desenvolupar projectes de cooperació

Estimular el coneixement de la cultura i tradició

Col·laborar en les millores del patrimoni cultural

Millora de la situació educativa i de salut

Òrgans de Gobern

 Membres de la junta:

Presidente:  Xavier Puigdevall Oliver
Vicepresident:  Albert Colomer Rovira
Tresorer:  Josep Mª Batalla Busquets
Secretària:  Gemma Cairó Céspedes
Vocal:  Magda Fernàndez Guàrdia

Equip web

~ Web master:  Luis Ochandorena

~ Diseny i edició:  Magda Fernàndez

~ Copywriting:  Oriol Colomer

~ Coordinació traducció textos: 

Gemma Cairó i Josep Mª Batalla

~ Traducció de textos:  Marta Gazulla, Raquel de Lara,
Visi García y Marc Dueñas

~ Traducció de videos:  Manel Lessan

– Selecció de videos: Rosa Más

~ Social media:  Sergi Fresquet

~ Enllaç i supervisió de continguts:  Marcela López

~ Coordinació:  Albert Colomer

~ Secretaria:  Ángela Liria

 

             Mès informació:                   Estatuts de la Asociación     Certificats