Qui som

Les persones que formen l’Asociación

L’Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que prenent com a base la compassió i l’ajuda cap a l’altre, té com a principals objectius el desenvolupament de projectes de cooperació, tant aquí com a Nepal, orientats tant a la millora de la situació educativa i de salut de la població en risc d’exclusió com a la col·laboració en el manteniment i restauració del patrimoni cultural del budisme tibetà.

L’Asociación neix com la materialització del treball compassiu de Xavier Puigdevall, mestre en meditació i director de la Escola de l’Ésser, Centre de Meditació i Teràpia.

La creació de l’Asociación és fruit de la maduració del compromís espiritual del nostre mestre orientat a una compassió entesa com aquella actitud que ens posa en el lloc de l’altre i a actuar en benefici d’aquelles persones que necessiten recursos per a viure dignament. I també actitud compassiva cap a tots aquells que col·laborem amb l’Asociación i donem sentit a la nostra acció.

Xavier Puigdevall, mestre en meditació

La Bodhicitta és la unió de la Gran Compassió i la Saviesa Innata,

és la llavor del despertar.

La seva motivació bàsica és que tots els éssers siguin feliços, inclòs un mateix. La nostra ment està acostumada a pensar en si mateixa i en el seu propi benefici. Això la fa estreta i limitada. Pensar en els altres torna la nostra ment àmplia i lliure.

Órgans de Gobern

Membres de la junta:

President:  Xavier Puigdevall Oliver

Vicepresident:  Albert Colomer Rovira

Tresorer:  Josep Mª Batalla Busquets

Secretària:  Gemma Cairó Céspedes

Vocal:  Magda Fernàndez Guàrdia

Equip web

Web master:  Luis Ochandorena
Diseny i edició:  Magda Fernàndez
Copywriting:  Oriol Colomer
Coordinació traducció textos:
                          Gemma Cairó y Josep Mª Batalla
Traducció de textos:
Marta Gazulla, Raquel de Lara,
Toni Roig,                                 Visi García y Marc Dueñas
Traducció de vídeos:  Manel Lessan
Selecció de vídeos: Rosa Más
Enllaç i supervisió de continguts:  Marcela López
Social media:  Sergi Fresquet
Coordinació:  Albert Colomer
Secretaria:  Ángela Liria

Mès informació:                   Estatuts de l’ Asociación         Certificats