Dharma-Stream

Què és Dharma-Stream?

«Dharma-Stream = Transmissió del Dharma», és el nom general de la transmissió quinzenal en línia de les ensenyances budistes impartides per Kyabgön Phakchok Rinpoche i presentades dins dels grups de Dharma-Stream. Aquestes ensenyances es presenten pas a pas, tornant-se cada vegada més profundes amb el temps.

Quan es crea un grup de Dharma-Stream, la primera sèrie per a començar és «Dawn of Dharma – Alba del Dharma».

Dawn of Dharma és una presentació experimental i pràctica dels punts clau de les ensenyances de Buda impartides per Kyabgön Phakchok Rinpoche. Rinpoche va concebre aquest programa quan va veure la necessitat que, tant els nous practicants com els veterans, establissin una base adequada de coneixement, pràctica i experiència.

El programa Dawn of Dharma consta de 27 ensenyances separades, cadascuna de les quals té una durada aproximada de 20/30 minuts. Aquestes ensenyances cobreixen temes com el refugi i la bodhicitta, les sis Paramitas, què és la ment, com bregar amb les emocions, com desenvolupar qualitats positives, etc.

Sobre Kyabgön Phakchok Rinpoche

Kyabgön Phakchok Rinpoche va néixer el 1981 i és posseïdor de la nissaga dels Tresors Profunds de Chokgyur Lingpa de l’Escola de traduccions Primerenques Nyingma i un dels posseïdors del tron del Llinatge Riwoche Taklung Kagyu. Els principals mestres arrel de Phakchok Rinpoche són el seu avi Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche i Kyabje Nyoshul Khen Rinpoche.

Organitzades per

l’Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser

L’associació, en la seva línia per donar suport, preservar i difondre l’herència cultural i espiritual de Padmasambhava, i en particular, aquells projectes que permetin aprofundir en la comprensió de la bodhicitta i com posar-la en pràctica; generosament i totalment gratuïtes per als participants, ha propiciat que les precioses ensenyances de Kyabgön Phakchok Rinpoche es duguin a terme a Barcelona.

I, coincidint amb el Saga Dawa, mes en què es commemoren les activitats il·luminades del Buda Shakyamuni, els auspicis són abundants! El 30 de maig de 2020 va reunir el primer grup, aquest cop amb ja 45 practicants en línia per estudiar i practicar Dawn of Dharma, la primera sèrie de Dharma Stream amb subtítols en espanyol.

Les trobades es realitzen de forma online (via Zoom) amb periodicitat quinzenal, normalment en dissabte de 4h30 ‘am a 6h30’ am aproximadament.

Una sessió de Dharma-Stream consta de 3 parts:

1 – Sessió de meditació grupal (aproximadament 15-25 min.)

2 – Sessió de vídeo de Phakchok Rinpoche impartint l’ensenyança (aproximadament 30 min.)

3 – Debatre l’ensenyament i compartir les impressions del grup.

Com accedir a les sessions?

Aquestes sessions són gratuïtes i només són accessibles per als socis de l’Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser, pel que, si vols participar-hi, has de donar-te d’alta com a soci i escriure un correu a info@asociacionbodhicitta.com informant del teu interès. Seràs inclòs a la llista de correus que enviem amb la documentació i la informació d’accés de la propera trobada.