Avui 3 d’Abril és el dia de Guru Rinpoche

Avui és un dia propici i molt auspiciós per a retre homenatge i orar a Padmasambhava, el Guru Preciós – Guru Rinpoche –

Aquesta data marca el 10è dia del calendari lunar quan preval
l’energia masculina dels mitjans hàbils.

Padmasambhava o “El Nascut del Lotus” en sànscrit, també conegut com Guru
Rinpoche (“El Preciós Mestre “), va introduir el budisme Vajrayāna al Tibet en el
segle VIII.

Tradicionalment, el Dia de Guru Rinpoche se celebra tots els mesos en el 10è dia
del calendari tibetà. En aquest dia d’avui se celebra l’aniversari de Guru Shakya
Sengé, una de les vuit manifestacions de Guru Padamasambhava.

En el 10è dia del mes, Guru Padmasambhava va prendre l’ordenació de monjo
de mans del deixeble de Buda, Ananda. Va demostrar una habilitat sense igual en la
comprensió i assoliment del Sutrayana i del Mantrayana, i per això va ser conegut
com Guru Shakya Sengé, el Guru que és el Lleó dels Shakyas, i com el Guru
posseïdor d’intel·ligència i Suprem Desig

Guru Shakya Sengé
“Lleó dels Shakyas”

En aquesta forma, se’l representa com un Buda amb túnica monàstica, sostenint un bol d’almoines a la seva mà esquerra i un vajra a la seva mà dreta.

En ‘el Seient Vajra‘ en Bodhgaya, Guru Rimpoche va mostrar miracles, reconeixent que era un Buda auto manifestat. Encara que era un Buda totalment il·luminat, va aparèixer com una manifestació nirmanakaya per a domesticar i  ensenyar als éssers en aquesta època, i per això, per al seu benefici, va actuar com si rebés ensenyaments, realitzés la pràctica i  travessés les diverses etapes de la realització espiritual, una per una. Alguns relats conten com en  Vajrasana va ser ordenat pel deixeble més pròxim del Buda, Ananda. Uns altres diuen que va prendre  l’ordenació de Prabhahasti en Zahor i se li va donar el nom de Shakya Sengé, ‘Lleó dels Shakyas’.

E N S E N Y A N C E S  D E   G U R U   R I N P O C H E

Només un paó pot alimentar-se de verí.

La persona que pot prendre les emocions pertorbadores com el seu
camí sense abandonar-les és més rara que la flor udumvara.

Mentre que per a algú del més alt calibre, una emoció
pertorbadora es manifesta com un ajudant, per a una persona de
menor capacitat es converteix en un verí.

Per a aquesta mena de persona menor, és més profund abandonar les
emocions pertorbadores!

Quan no estàs apegat a les emocions pertorbadores i els plaers
dels sentits i s’experimenten com a il·lusions màgiques, llavors no
necessites suprimir-les fins i tot quan sorgeixen, ja que no causen mal.

Quan no sorgeix, no tens cap desig de produir-les ja que estàs
lliure d’expectatives.

Quan això succeeix, les emocions pertorbadores han estat portades al
camí.

Tractar d’utilitzar les emocions pertorbadores com un camí
mentre no s’ha deixat enrere la inclinació a la realitat sòlida, és com una
mosca quedant atrapada en la mel.

 

~ Padmasambhava – The Lotus Born

 

Mantra de Guru Rinpoche, Buda de la medicina:

Orgyen Menla 

Pugui la virtut i l’auspiciós abundar!