Operació del Lama A Gyatso

18/09/2020

Lama A Gyatso, la trobada de dos éssers

Durant el retir a la cova d’Asura, el Mestre Xavier Puigdevall coneix i participa en diverses pràctiques guiades pel lama A Gyatso. Aquest entranyable lama, beneït per Padmasambhava i deixeble devot de Tulku Urgyen Rinpoche, té una afecció a l’ull que li causa una limitació visual.

A partir del projecte se li ha pogut finançar una intervenció quirúrgica oftalmològica amb uns resultats òptims. Segur que, amb la seva visió millorada, el dia a dia del Lama A Gyatso serà més grat