Perles de Saviesa Juny 22

Perles de Saviesa

Juny 2022

Selecció de textos del

Mestre Xavier Puigdevall

Pots llegir amb més comoditat el text si el descarregues
en el teu ordinador clikant en els tres punts
i seleccionant Download PDF File