Perles de Saviesa Setembre 23

Perles de Saviesa

Setembre 2023

Selecció de textos del

Mestre Xavier Puigdevall

Pots llegir amb més comoditat el text si el descarregues
en el teu ordinador clikant en els tres punts
i seleccionant Download PDF File