Una reflexió de “LA ATENCIÓN COMO ESTADO INTERIOR”,

per Josep Mª Batalla i Gemma Cairó

Xavier Puigdevall, mestre en meditació, en “La Atención como estado interior” ens ofereix el camí de l’Atenció i de la plena consciència d’una manera diferent, des de la creativitat i la generositat.

L’abordatge de l’Atenció des de l’eclecticisme a partir de com l’entenen i practiquen les principals tradicions espirituals enriqueix de manera creativa la comprensió de l’Atenció.

Alhora, la senzillesa del llenguatge ens permet entrar en aquest món, gaudir del que ens ensenya, comprendre allò que va més enllà de les paraules .

MESTRE D’ATENCIÓ

I és que l’autor aborda una complexa temàtica, la de l’espiritualitat i la del treball interior, des d’un llenguatge comprensible per a tots. Posar fàcil el difícil només és possible des d’una profunda comprensió del que es vol transmetre, des de qui té el bagatge, l’experiència i la perseverança en el camí interior, com és el cas del seu autor.

El llibre traça una trajectòria que ens recorda una peça musical, començant tranquil·lament amb un andante que recorre amb suavitat una detallada explicació pràctica de l’Atenció i el seu mètode, per a seguidament entrar en un allegro que amb força va aprofundint en les tradicions espirituals i les aportacions dels seus mestres, per a arribar al punt àlgid amb el vivace ple de tendresa que mostra com la música ens pot inspirar en la pràctica de l’atenció, per a tancar majestuosament amb les perles dels sutras, escrits de mestres budistes, ensenyances eternes .

SIMFONÍA MUSICAL

Es tracta d’una obra, que si bé ho signa un únic autor, Xavier Puigdevall, és sens dubte un llibre on es percep la presència i inspiració de grans mestres espirituals.

Tots ells van apareixent pas a pas, en l’ordre adequat, en el subtil ordre en què només un Mestre en discipulatge, com és l’autor, és capaç de donar-los veu: amb respecte i jerarquia.

D’aquesta manera l’autor es transforma en un vehicle per a donar rellevància a les paraules d’aquests grans mestres.

Des de la humilitat de no interpretar-los, senzillament ens les regala perquè ens les deixem sentir des de la veritat de cadascun .

MESTRE DE DISCIPULAT

Una de les virtuts d’aquesta obra és que permet diferents nivells de lectura i, per tant, de profunditat.

Es pot abordar la seva lectura des de la curiositat intel·lectual del que significa l’Atenció i de com aquesta ha estat entesa per les diferents tradicions espirituals.

També podem entrar en ella des de la voluntat d’aplicar el que en el llibre s’explica amb claredat sobre la pràctica meditativa.

També es pot llegir des de l’atenció al que ens succeeix quan en llegir-ho ens interpel·la sobre els misteris de l’ànima .

NIVELLS DE LECTURA

Sigui com sigui aquest llibre és una guia per al nostre viatge interior que ens permetrà constatar els nostres avanços en el camí espiritual.

Una guia feta com es fan les bones guies de viatge, a partir del bon coneixement del terreny i de l’experiència pròpia del viatger.

Possiblement la millor lectura és la que es realitza des del cor, des de la senzillesa de deixar-se sorprendre, de deixar-se ensenyar, de deixar-se guiar pel relat de la saviesa que tants mestres i cercadors ens regalen.

Des de la humilitat que recull un dels poemes sufís que apareix en el llibre que diu «Sentim tan sols i escoltem, hi ha mil maneres d’inclinar-se a besar la terra».

Així de fàcil, així de profund .

GUIA DE VIATGE

El que fa que aquest sigui un llibre especial és que es tracta d’un llibre solidari on tots els ingressos van destinats a projectes de cooperació que cobriran necessitats humanes de les quals avui dia manquen moltes persones, millorant així la seva existència material. De fet un ensenyança primordial que ens transmet Xavier Puigdevall és que la compassió ha de ser activa perquè el camí espiritual tingui un veritable sentit.

Com diu sovint l’autor, parafrasejant al seu mestre budista Tulku Urgyen, el bon meditador ha de portar un llibre sota cada braç, el de la devoció i el de la compassió. Aquest llibre ens ofereix totes dues virtuts, la devoció cap als ensenyaments i la saviesa, que pot curar la nostra ignorància, i l’acte compassiu cap a aquells que el necessiten a través de la nostra solidaritat, i que al seu torn, es converteix en compassiu també cap a nosaltres .

Barcelona, abril 2017 

LLIBRE SOLIDARI

JOSEP Mª BATALLA
I GEMMA CAIRÓ

Josep Mª Batalla és Doctor en Economia i Psicoleg, professor de la “Universitat Oberta de Catalunya”. Practicant de Meditació.

Gemma Cairó és Doctora en Economia i professora de la “Universitat de Barcelona”. Practicant de Meditació.