Vídeos d’ensenyances
del mestre en meditació
Xavier Puigdevall

Com a mostra de la seva generositat, el mestre en meditació Xavier Puigdevall ens ofereix aquestes ensenyances gravades en els seus retirs i en els dissabtes de meditació perquè siguin accessibles i de benefici per a tots.

Edició bilingüe castellà-català

    ÍNDEX DE VÍDEOS – ENLLAÇOS

DISSABTES DE MEDITACIÓ

ELS QUATRE INCOMMENSURABLES

LES SIS PARAMITAS

     DISSABTES DE MEDITACIÓ
     ELS QUATRE INCOMMENSURABLES – Retir Novembre 2021
     LES SIS PARAMITAS – Retir Maig 2021