El dijous 16 de setembre és el dia de Guru Rinpoche

Un dia propici i molt auspiciós per a retre homenatge i orar a Padmasambhava, el Guru Preciós (Guru Rinpoche)

Aquest 16 de Setembre marca el 10è dia del calendari lunar quan preval l’energia masculina dels mitjans hàbils.

És un dia extremadament sagrat i auspiciós i un molt bon dia per a orar i retre homenatge a Guru Rinpoche.

ANIVERSARI DE GURU NYIMA OZER

Una de les manifestacions de Guru Padmasambhava

En el 10è dia del mes del porc, quan els Tirthicas (heretges) donen beure verí a Guru Rinpoche, aquest no sols queda immune sinó que converteix el verí en nectar i la seva majestuosa resplendor es torna fins i tot mes enlluernadora que abans. Amb aquesta gesta miraculosa, Guru Rinpoche desperta la fe en el Dharma als Tirthicas, els qui al costat dels seus seguidors abracen els ensenyaments dels Budes. Llavors és conegut com Guru Nyima Özer o Suryaprabha, el Guru que és com a raigs de sol.

Guru Nyima Özer

ENSENYANÇES DE GURU RINPOCHE

Guru Padmasambhava amb Mandarava

Per molt treballador que siguis,

Les activitats mundanes no tenen fi;

Però si practiques el Dharma

Ho conclouràs tot ràpidament.

Per agradables que semblin,

Els assumptes samsàrics sempre acaben en desastre;

Però els fruits de practicar el Dharma

Mai es deterioraran.

Des de temps sense principi has recollit i encoratjat

Karma, emocions negatives i tendències habituals,

La qual cosa t’obliga a deambular en el samsara.

Si continues així, quan arribarà l’alliberament?

Si només veus tot això en el moment de la mort,

Serà massa tard.

Quan el cap ja ha estat tallat,

Per a què serveix cap medicina?

Reconeixent el sofriment del samsara,

Gira’t cap a la pau del nirvana.

~ Guru Rinpoche

VÍDEO: ” DIA DE GURU RINPOCHE”

TSOK BUM EN EL DIA DE GURU RINPOCHE

Lamé Tukdrup Barché Künsel

 En aquest dia de Guru Rinpoche, 16 de setembre, es realitzarà un Tsok Bum (ofrena de festins) sota la guia de Phakchok Rinpoche des de la Cova d’Asura en Pharping, Nepal.

Bum significa que l’ofrena s’acumularà 100.000 vegades, la qual cosa s’aconseguirà amb la sangha a Nepal i al voltant del món. Phakchok Rinpoche creu que el tremend poder magnetizador d’aquest tsok bum serà particularment efectiu en aquest període de pandèmia i intranquil·litat global.

Convidem a tots a participar en aquesta cadena de mantres que ressonaran per tot el planeta.

Per a més informació, visita la pàgina de la Web de l’Associación Bodhicitta Escola de l’Ésser on s’informa de com participar. 

 

Cova d’Asura, Pharping, Nepal

Súplica Dusum Sangye

(Oració dels versos Vajra)

Cantada per Tulku Urgyen Rinpoche

Oració dels versos Vajra

 

Encarnació dels budes passats, presents i futurs, Guru
Rinpoche;

Mestre de tots els siddhis, Guru del Gran Goig;

Dissipador de tots els obstacles, Irat Subyugador dels Maras;

A tu et prego: inspira’m amb la teva benedicció,

Perquè els obstacles externs, interns i secrets es dissipin

I totes les meves aspiracions es compleixin espontàniament.

 

Pugui la virtut i l’auspiciós abundar!