El linaje Chokling Tersar

Padmasambhava

Rey Trisong Detsen

25 Discípulos

Yeshe Tsogyal

108 Tertöns

Jamyang Khyentse Wangpo
(1820-1892)

Chokgyur Dechen Lingpa
(1829-1870)

Jamgön Köngtrul Lodrö Thaye
(1813-1899)

+ Dechen Chödrön

Tsewang Norbu

Könchok Paldrön

Wangchok Dorye

+ Orgyen Chöpel

Samten Gyatso

Chime Dorye

Sang-Ngak

Terse Tulku

         + Karsa Yuri

+ Kunsang Dechen

Tulku Urgyen

+ Sönam Chödrön

Chökyi Nyima

Tsike Chokling

Tsoknyi Gyatso

Yongey Mingyur

+ Dechen Paldron

Kyabgön Phakchok

Dilgo Khyentse Yangsi

La información para la construcción de este árbol del linaje ha sido extraida
del libro «Esplendor iridiscente. Las memorias de Tulku Urgyen Rinpoche» y
de la Enciclopedia de Dharma de la Asociación Bodhicitta.